Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

natasa

II Kongres Logopeda Srbije

II KONGRES LOGOPEDA SRBIJE
GOVORNOJEZIČKI POREMEĆAJI RAZVOJNOG DOBA

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem
Organizator: Udruženje logopeda Srbije
Datum održavanja: 15,16 i 17. maj 2015. godine
Mesto održavanja: Hotel Park, Njegoševa 2, Beograd
Akreditovan stručni skup: kod S8952015
broj dana/broj bodova: 3

TEMA SKUPA:

Prevencija razvojnih govorno-jezičkih poremećaja
Dijagnostika razvojnih govorno-jezičkih poremećaja
Tretman razvojnih govorno-jezičkih poremećaja

VIŠE…

Dan logopeda

6. MART – EVROPSKI DAN GOVORNO-JEZIČKE TERAPIJE ILI DAN LOGOPEDA

U Pres centra Udruženja novinara Srbije održana je konferencija za novinare povodom obeležavanja Evropskog dana govorno-jezičke terapije. Više…

TEMA: ʺ6. mart – Evropski dan govorno-jezičke terapijeʺ

Govorili su: Nataša Labović, logoped, predsednik Skupštine Udruženja logopeda Srbije, Neda Milošević, logoped, predsednik Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije i dr sci Dragan Čauševac, afaziolog

Teme o kojima je bilo reči su:

  1. 6. mart, Evropski dan govorno-jezičke terapije
  2. Inovacije i razvoj logopedske delatnosti
  3. Logoped u Republici Srbiji i u zemljama Evropske Unije broj logopeda prema broju stanovnika, sektor rada, nadležnost licenciranja
  4. Potreba za Zakonom o logopedskoj delatnosti
  5. Najava II Kongresa logopeda Srbije Beograd, maj 2015.

SAOPŠTENJE možete možete pogledati na http://presscentar.uns.org.rs/info.html