Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

I KONGRES LOGOPEDA SRBIJE

PROGRAM RADA KONGRESA LOGOPEDA SRBIJE 2013


17. MAJ 2013.

Kongresna sala Hotela „Divčibare“

09:00-10:00 REGISTRACIJA UČESNIKA


10:00–11:30 X REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGOPEDA SRBIJE

Obavezno prisustvo članova ULS

Dnevni red:

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

3. Izveštaj Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije za 2012. godinu

5. Plan i program aktivnosti Udruženja logopeda Srbije za 2013. godinu

6. Tekuća pitanja


 

12:00 OTVARANJE SKUPA

PLENARNI DEO

 

INSTRUMENTI I MERENJA U LOGOPEDIJI
dr sc. Dragan Čauševac, afaziolog


 

12:30 – 14:00 TEMATSKI DEO: Instrumenti i merenja u logopediji

Moderatori: dr sci Dragan Čauševac, dr sci Vesna Borota

TESTOVI ZA PROCENU FONOLOŠKIH SPOSOBNOSTI
Neda Milošević, Bojana Drobnjak
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Republika Srbija

RAZVOJNA SKALA ZA PROCENU NIVOA PRELINGVISTICKOGFUNKCIONISANJA
Vesna Borota
_Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajović“, Beograd _
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Republika Srbija

U SUSRET PRVOJ REČI
Dragana Dženopoljac
DZ Subotica, Razvojno savetovalište, Subotica, Republika Srbija

INSTRUMENTI I STIMULATIVNI MATERIJAL U LOGOPEDIJI
„Školska“ doo, Novi Sad, Republika Srbija


 

16:00 – 19:00 STRUČNA RADIONICA

TRETMAN RASCEPA USANA I NEPCA

Edukator: Nina Iordanova


 

18. MAJ 2013.

Kongresna sala Hotela „Divčibare“

10:30 – 14:30 STRUČNA RADIONICA

ISPITIVANJE GOVORA I JEZIKA OD ROĐENJA DO 3.GODINE ŽIVOTAKORAL

Edukatori: dr sc. Vesna Borota, logoped
Neda Milošević, master logoped


16:00 – 17:15 TEMATSKI DEO: Instrumenti i merenja u logopediji

Moderatori: Petruša Popović, Dragana Dženopoljac, Sara Chepishevska

GLOBAL ARTICULATION TEST FOR EXAMINING THE DISTORTION OF SPEECHSOUNDS OF PRESCHOOL CHILDREN
Sara Chepishevska
Kindergarten „Orce Nikolov”, Skopje, Republic of Macedonia

ISPITIVANJE SEMANTIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA LAKŠIMINTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
Filipova Silvana, Numanović Nermina
Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje, Makedonija

MULTIDIMENZIONALNA ANALIZA GLASA
Ana Đorđević
Student IV godine Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija
Udruženje logopeda Srbije, Beograd, Republika Srbija

GLAS LOGOPEDA PRE I POSLE VOKALNOG ZAMORA
Marina Ranđelović, Nina Šulović, Mirjana Petrović Lazić

PRAĆENJE I ISPITIVANJE RAZVOJA GOVORA KOD DECE U PU „ČIKA JOVAZMAJ“
Radica Tasić
PU “Čika Jova Zmaj”, Beograd, Republika Srbija

PROCENA NOMINATIVNE FUNKCIJE GOVORA KOD AFAZIČNIH BOLESNIKA
Zrinka Radović
Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd, Republika Srbija


 

17:30–18:45 SLOBODNE TEME

Moderatori: Snežana Vasiljević, Danijela Krunić

STANDARDIZOVANI TESTOVI U FUNKCIJI SAGLEDAVANJA USPEŠNOSTIHABILITACIJE DECE SA RAZVOJNOM DISFAZIJOM
Marija Subić, Zorica Stevanov
Razvojno savetovalište, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin, Republika Srbija

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET BEHRINGER
Irena Avramović Ilić, Filip Raičević, Dragana Čvorak
Centar za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Republika Srbija

SPECIFIČAN PRISTUP U DIJAGNOZI, LEČENJU I HABILITACIONOREHABILITACIONOM TRETMANU DECE, ADOLESCENATA I ODRASLIH UZAVODU ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU„PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ“
Ljiljana Lazić, Nada Marković Milojević, Vesna Brkan Branković, Dejan Karić, Ljiljana Vidaković, Ksenija Vekić
Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Beograd, Republika Srbija

UVOĐENJE DECE U SVET PISANE REČI U SARADNJI SA RODITELJIMA
Suzana Stanković, Mirjana Milošević
PU „ Vukica Mitrović „ Leskovac
PU „ Pčelica „ Niš

MUTATIO FALSA
Snežana Vasiljević, Duško Sibinčić
Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju,Opšta bolnica “Dr Laza K. Lazarević“, Šabac, Republika Srbija


 

18:45–19:00 POSTER SEKCIJA

Moderator: Snežana Vasiljević, Danijela Krunić

ISPITIVANJE SINTAKSIČKOG RAZVOJA KOD DECE SA LAKOM MENTALNOMRETARDACIJOM
Spandževska Nada
Makedonija

NEUROBIOLOŠKA OSNOVA MUCANJA I IMIDŽING MERENJA
Svetlana Torbica Marinković
Centar za edukaciju Torbica+, Beograd, Srbija

21:00 KOKTEL I SVEČANA VEČERA


 

19. MAJ 2013.

Kongresna sala Hotela „Divčibare“

10:30 – 14:30 STRUČNA RADIONICA

ISPITIVANJE GOVORA I JEZIKA OD 2. DO 90. GODINEŽIVOTAPEABODY TEST

Edukator: dr sc. Dragan Čauševac

14:30 – ZATVARANJE SKUPA