Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

II KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE 26.-27.05.2017.

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE

         “INOVATIVNI PRISTUPI U LOGOPEDIJI

210

Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

Organizator: Udruženje logopeda Srbije

Kralja Milutina 52, Beograd

 

Datum održavanja: 26-27. maj 2017. godine

Mesto održavanja: Hotel Slavija Garni, Svetog Save 1-9, Beograd

 Broj sati: 20

 

Teme skupa:

Prevencija poremećaja jezika, govora, glasa i sluha

Dijagnostika poremećaja jezika, govora, glasa i sluha

Tretman poremećaja jezika, govora, glasa i sluha

Oblici učešća:

Aktivno učešće (usmena i poster prezentacija)

Pasivno učešće

Jezik skupa:

Srpski i engleski jezik

Akreditacija:

Skup će biti akreditovan u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije

Značajni datumi:

 25. mart 2017. Rok za slanje apstrakata

05. maj 2017. Rok za obaveštenje o prihvatanju apstrakta

20. april 2017. Rok za slanje celih radova

30. april 2017. Rok za obaveštenje o prihvatanju celih radova

26.maj 2017. Otvaranje Skupa.

Kotizacija:

  Članovi ULS Studenti logopedije Ostali učesnici Inostrani učesnici
Cena rane kotizacije do 20.04.2017. 3.500,00 RSD 3.000,00 RSD 5.000,00 RSD 50 eura
Cena kasne kotizacije od 21.04.2017. 5.000,00 RSD 4.500,00 RSD 8.000,00 RSD 70 eura
Cena dnevne kotizacije
3.000,00 RSD 2.500,00 RSD 4.500,00 RSD 40 eura

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i podrazumeva: troškve organizacije skupa, prisustvo predavanjima, publikaciju, sertifikat i propratni materijal.

MOLIMO VAS DA OBAVEZNO POPUNITE PRIJAVNI LIST KOJI MOŽETE PREUZETI NA DNU STRANE

Kotizacija se uplaćuje na račun Udruženja logopeda Srbije

Dinarski račun: 205-75332-05

Devizni račun: 0070800042060
IBAN: RS 35205007080004206042

SWIFT: KOBBRSBG

PIB 103339770

Matični broj 17540475

Delatnost: 9412

PROGRAM

PETAK 26.5.2017.

Registracija učesnika 15:00 – 16:30

Otvaranje skupa 16:30

 

PLENARNO PREDAVANJE

 

FONOLOŠKI POREMEĆAJI I POKAZATELJI DISLEKSIJE I DISGRAFIJE

Prof. dr Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

REGULISANJE PROFESIJE LOGOPEDA

Prof. dr Nadica Jovanović – Simić, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

PRIMARNA PROGRESIVNA AFAZIJA

Prof. dr Mile Vuković, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

SPACIOCEPCIJA I SPACIOGRAMATIKA U LOGOPEDSKOJ TEORIJI I PRAKSI

Prof. dr Adinda Dulčić, Poliklinika SUVAG; Filozofski fakultet, Sveučilište Zagreb

DIJAGNOSTIKA ZASNOVANA NA OBJEKTIVNIMPOKAZATELJIMA- KORAK NAPRED U LOGOPEDIJI

Dr sc. Draženka Blaži, Republika Hrvatska, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

FORMANTSKA ANALIZA GLASA KOD VOKALNIH PROTEZA

Prof. dr Gordana Mumović, Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad; Klinika za bolesti uha, grla i nosa

PRIMENA MOTORIČKIH VEŽBI U LOGOPEDSKOM TRETMANU

Dr sc. Silvana Filipova, Republika Makedonija, Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i glas, Skoplje

UTICAJ MOTORIKE NA RAZVOJ KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

Dr Ranko Rajović,

19:30 DISKUSIJA

20:00 KOKTEL

 

SUBOTA 27.5.2017.

 

PREVENCIJA I PROCENA GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: mr Nada Petrović, dr sc.Silvana Filipova, Dejan Savić, dr Gordana Mumović, prof. dr Mile Vuković

 

 

11:00 – 11:10 INOVACIJE U GENETICI MUCANJA

Nataša Labović, Milena Anđelkov

11:10 – 11:20 ZNAČAJ I ORGANIZACIJA RANE INTERVENCIJE U PREVENCIJI JEZIČKIH POREMEĆAJA

Dr sc. Vesna Borota

11:20 – 11:30 POVEZANOST GENETIKE I SLI

Milena Anđelkov, Nataša Labović

11:30 – 12:10 STRUČNI ODGOVORI NA BRIGU RODITELJA U VEZI IMUNIZACIJA
Dr Predrag Kon, epidemiolog – Insitut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović – Batut”

12:10 – 12:20 DISKUSIJA

12 :20 – 12:40  KAFE PAUZA

 

 

TRETMAN GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA

Moderatori: Prof. dr Slavica Golubović, prof. dr Nadica Jovanović-Simić, prof. dr Silvana Filipova,
prof. dr Draženka Blaži,mr Nada Petrović,prof. dr Adinda Dulčić

 

12:40 – 14:10 ISKUSTVO FLOORTIME TERAPEUTA – LOGOPEDA

Milica Vakić – Logopolis

14:10 – 14:20 UTICAJ KATEGORIJE VIZUELNOG STIMULUSA NA SPOSOBNOST IMENOVANJA KOD PACIJENATA SA NEFLUENTNIM AFAZIJAMA

Tanja Milovanović, prof. dr Mile Vuković, Tamara Ratković

14:20 – 14:30 ARTIKULACIJSKO-FONOLOŠKI POREMEĆAJI I NJIHOV TRETMAN U RANOJ DOBI

Radmila Zeba

14:30 – 14:40 REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE KAO TERAPIJSKA METODA U LOGOPEDIJI

Nenad Novaković, Smiljka Novaković

14:40 – 14:50 DISKUSIJA

 

14:50 – 15:50 PAUZA ZA RUČAK

 

15:50 – 16:00 PRIMENA GLUME U TRETMANU ODRASLIH SA POREMEĆAJIMA FLUENTNOSTI

Darinka Šoster, prof. dr Nada Dobrota

16:00 – 16:10 UTICAJ TERAPIJE POMOĆU KONJA NA PODSTICAJ KOMUNIKACIJE I STIMULACIJE GOVORA KOD DECE U RAZVOJNOM PERIODU

Maja Marić

16:10 – 16:20 DISKUSIJA

16:30 – 17:15 RADIONICA I DEO – DIJAGNOSTIČKI SOFTWARE DR SPEECH-VOICE ASSESMENT

Dr Gordana Mumović

17:15 – 17:30  KAFE PAUZA

17:30 – 18:15 RADIONICA II DEO – TERAPIJSKI SOFTWARE DR SPEECH-VOICE THERAPY

Dr Gordana Mumović

PROMOCIJA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA

Moderatori: Prof.dr Mile Vuković, Darinka Šoster, Dejan Savić, Mirjana Kokolj-Zec

18:15 – 18:25  LOGOPRAKTIKUM – FONEME S, Z, C

Dragana Dzenopoljac, Danijela Rodić; Udruženje logopraktika Subotica

18:25 – 18:35 PREZENTACIJA KARATA ZA STIMULACIJU GOVORA I JEZIKA; PRIRUČNIKA “IZGOVARAJMO PRAVILNO”

Logopolis – Milica Vakić, Ivana Vujičić

18:35 – 18:45 KNJIGA LOGOPEDSKIH PESAMA ZA RAZVOJ GOVORA “VESNA I CIPELA TESNA”;

Nataša Labović, izdavač LAGUNA

 

MALA SALA   –  RADIONICE

14:15 – 15:00 NTC SISTEM UČENJA (I deo)
15:30 – 16:15 NTC SISTEM UČENJA (II deo)
Marina Ilić
18:15 – 19:45 BIOFEEDBACK METODA, TEORIJA I PRAKSA
Dr sc. Silvana Filipova

 

Cena pojedinačne radionice 1500 din, 2500 din obe radionice.

19:45 ZATVARANJE SKUPA
21h SVEČANA VEČERA
Restoran “Panorama” Hotel Slavija Garni
Cena svečane večere 1500 din. (plaćanje kod sekretarke Tijane Hajdinjak)

Smeštaj:

Hotel Slavija Garni

Svetog Save 1-9

Beograd

Cena jednokrevetne sobe: 45 eura

Cena dvokrevetne sobe: 50 eura

Hotel Slavija Garni

Prilikom rezervacija soba naglasite da dolazite na konferenciju kako biste ostvarili promo cenu soba


Kontakt:

Email: kongres.uls@hotmail.com

Kralja Milutina 52,

11 000 Beograd

Srbija

Telefon: + 381 64 911 77 04

Email: udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs

Website: udruzenjelogopedasrbije.com


Dokumenta za preuzimanje:

PRIJAVNI OBRAZAC

Primer pisanja rada

Uputstvo za pisanje rada

POZIV ZA KONFERENCIJU LOGOPEDA