Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

KONGRESI I EDUKACIJE


Obaveštavamo Vas da će se 27.02.2016.godine sa početkom u 12h u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52, održati predavanje Primarijusa dr Milana Vukašinovića na temu: Patologija glasa kod dece predškolskog i školskog uzrasta.

Obaveštavamo Vas da će se 5.12.2015.godine sa početkom u 11h u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52, održati predavanje Prof.dr Svetomira Bojanina na temu: Saznajni proces i razvoj govora.

II KONGRES LOGOPEDA SRBIJE GOVORNOJEZIČKI POREMEĆAJI RAZVOJNOG DOBA15-17. MAJA 2015.GODINE, HOTEL PARK, NJEGOŠEVA 2, BEOGRAD


SEMINAR “Razvojni premećaji u ranom dečijem uzrastu i dečija psihijatrija”, predavač dr Nenad Rudić, psihijatar. 31.1.2015. mesto održavanja – Belgrade City Hotela, adresa: Savski trg 7, Beograd, Srbija.


SEMINAR: “Autistički spektar”, predavač Prof.dr Nenad Glumbić

 15.11.2014. mesto održavanja – Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović” u ul. Kralja Milutina, 52.


 

I KONGRES LOGOPEDA SRBIJE “INSTRUMENTI I MERENJA U LOGOPEDIJI”, 17-19. MAJA 2013. DIVČIBARE


I SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE “PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA” 12-13. MAJA 2012. DIVČIBARE