Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva – logoped

Logoped kao akademski naziv (diplomirani logoped, master logoped i doktor nauka – logopedija) potvrđen je od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u maju 2015.godine a zvanično objavljen u Službenom glasniku br. 100/2015. lista_strucnih_naziva