Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

NADZORNI ODBOR ULS

Članovi:

1. Marijana Mirković, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović”

2. Una Umićević, vlasnik privatnog  centra “Logosvet”

3. Tanja Keravica, Dom zdravlja Kula

Predsednik:


Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom organa Udruženja.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor bira predsednika iz svog sastava.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članovi Nadzornog odbora za vreme trajanja mandata ne mogu vršiti druge funkcije u Udruženju.

Predsednik Nadzornog odbora, po potrebi, saziva sednicu i rukovodi njenim radom, a najmanje jedanput godišnje.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Član Nadzornog odbora može, svoje izdvojeno mišljenje, izneti organima Udruženja.

Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine.

Nadzorni odbor:

  • razmatra i kontroliše primenu Statuta i drugih opštih akata Udruženja,
  • kontroliše rad organa Udruženja kao i
  • materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja.