Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

O udruženju


Udruženje logopeda Srbije je nevladina, neprofitabilna organizacija, osnovana 28.februara 2004. godine u Beogradu, registrovana kao strukovno Udruženje u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Agenciji za privredne registre (BU 13829/2010).
Normativna akta udruženja logopeda Srbije su autorizovana u Zavodu za intelektualnu svojinu.


Udruženje logopeda Srbije je nastalo na inicijativu logopeda iz prakse, koji su sagledavajući potrebe logopedske delatnosti videli udruživanje logopeda kao neophodnost i kao put ka rešenju strukovnih problema i unapredjenju logopedske profesije.

Udruženje logopeda Srbije je svojim programom i planskim dokumentima stavilo u zadatak da afirmiše logopedsku delatnost kao kompetitivnu, profesionalnu i autonomnu delatnost potrebnu našem društvu. Uradili smo predlog zakona o logopedskoj delatnosti i srpskoj logopedskoj Komori. Usvojili smo kodeks etike i profesionalnog ponašanja logopeda i doneli odluku o logopedskim licencama.


 

Primarni zadaci Udruženja logopeda Srbije:

  1. Usvajanje Zakona o logopedskoj delatnosti čime će se ista konačno formalno i pravno regulisati.
  2. Angažovanje na revidiranju naziva u nomenklaturi zanimanja (umesto profesor, nastavnik defektolog….treba da stoji LOGOPED).
  3. Uvođenje minimuma opreme koja će se koristiti u logopedskoj službi – logopedski set.
  4. Osnivanje podružnica u Zaječaru, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Šapcu, Kragujevcu, Smederevu i Čačku.
  5. Usvajanje Etičkog kodeksa i profesionalnog ponašanja za sve poslove iz oblasti logopedske dijagnostike i tretmana i za ugled profesije u celini.
  6. Usvajanje Pravilnika o bližim uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije za zdravstvene saradnike – logopede.
  7. Pitanje licenciranja, registracije, izdavanje licenci i kriterijuma za dobijanje naredne licence (broj bodova, edukacija, vrste sticanja znanja i veština i drugo) što je u nadležnosti Etičkog odbora.
  8. Formiranje Suda časti Etičkog odbora, odrediti kriterijume za izbor sudija i predložiti kandidate.
  9. Uspostavljanje saradnje sa inostranim Udruženjima logopeda i pristupanje Evropskoj asocijaciji logopeda.
  10. Donošenje Pravilnika kojim se utvrdjuju vrste programa, način, postupak i dužina trajanja edukacija koje sprovodi Udruženje.

 

Svoju delatnost Udruženje sprovodi uz pomoć svojih radnih tela i podružnica. Sedište Udruženja je u Beogradu, u prostorijama Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“, Kralja Milutina 52.