Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

PROGRAM RADA KONFERENCIJE “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

PROGRAM RADA

 

 

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE

 “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

27 – 28.05.2016.

Hotel Park, Njegoševa 2, Beograd

Akreditovan program stručnog usavršavanja

Organizator: Udruženje logopeda Srbije

 

 

PETAK 27.5.2016.

Registracija učesnika: 15:00 – 17:00

 

Otvaranje skupa: 17:00

PLENARNO PREDAVANJE

 

SVESNA SINTEZA RAZVOJA (SSR) METODA IZBORA U TRETMANU MUCANJA

Prof.dr sc. Nada Dobrota, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

PREPOZNAVANJE I RAZLIKOVANJE POREMEĆAJA FLUENTNOSTI GOVORA

Prof.dr sc. Senka Sardelić, Republika Hrvatska, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA NEUROGENE I PSIHOGENE DISFLUENTNOSTI

Prof.dr sc. Slavica Golubović, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

ŠTA JE USPEŠNA TERAPIJA MUCANJA?

dr sc. Suzana Jelčić Jakšić, Republika Hrvatska, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

PRIMENA METODE EEG BIOFIDBEKA U TRETMANU MUCANJA

dr sc. Silvana Filipova, Republika Makedonija, Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i glas, Skoplje

DOPRINOS PSIHOLOGIJE I PSIHOTERAPIJE IZUČAVANJU I TRETMANU MUCANJA

Prof.dr sc. Sanja Dimoski, Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

 

19:00 – 19:30 DISKUSIJA

19:30 – 20:30 KOKTEL


 

SUBOTA 28.5.2016.

 

11:30 – 12:30 SVEČANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA LOGOPEDA SRBIJE – UDRUŽENJA LOGOPEDA I FONIJATARA SRBIJE

12:30 – 13:00 Kafe pauza

 


 

TEMA:

PREVENCIJA I TRETMAN POREMEĆAJA FLUENTNOSTI

Moderatori: dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić, dr sc. Silvana Filipova, Darinka Šoster, Dejan Savić, Milena Anđelkov, Nada Petrović, Marija Jovičić

 

Izlagači radova:

13:00 – 13:20 KONTROVERZE FIZIOLOŠKOG MUCANJA

Una Umićević, Neda Milošević, Ana Đorđević, Vanja Stanković

13:20 – 13:40 TERAPIJA PEVANOG GOVORA – MODULACIJA INTONACIJE GLASA U TRETMANU MUCANJA

Nataša Labović Obradović

13:40 – 14:00 PRIMENA METODE SVESNA SINTEZA RAZVOJA U STACIONARNOM  TRETMANU  OSOBA KOJE MUCAJU

Darinka Šoster, Nada Dobrota Davidović, Jelena Tadić

14:00 – 14:20 TEHNIKA PASIVNOG IZDAHA

Nenad Novaković, Smiljka Novaković

 

 14:20 – 14:40 DISKUSIJA 

PAUZA ZA RUČAK 15:00 – 16:00

 


 

16:00 – 16:30 PROMOCIJA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA

 

Izlagači radova:

16:30 – 16:50 PORODIČNE KARAKTERISTIKE DECE KOJA MUCAJU – TERAPIJSKE I FORENZIČKE IMPLIKACIJE

Budimirka Ružić Simić

16:50 – 17:10 MUCANJA – BIOHEMIJSKI I NUTRITIVNI PRISTUP

Lilijana Senić, Nataša Labović Obradović, Sanja Džanić

17:10 – 17:30 POREMEĆAJ FLUENTNOSTI ­POSREDNIK U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI

Neda Milošević, Nataša Labović Obradović

17:30 – 17:50 THE IMPORTANCE OF THE ASSOCIATION ”VILKO MAZI” FOR PEOPLE WITH SPEECH DISORDERS

Vlasta Podbrežnik

17:50 – 18:10 MUCANJE I GENETIKA

Milena Anđelkov

 

18:10 – 18:20 DISKUSIJA

 18:30 – 19:00 ZATVARANJE SKUPA

SVEČANA VEČERA 20:30h