Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

Predavanje Prof.dr Svetomira Bojanina i XI redovna skupština Udruženja Logopeda Srbije

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se 5.12.2015.godine sa početkom u 11h u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52, održati predavanje Prof.dr Svetomira Bojanina na temu: Saznajni proces i razvoj govora.

Cena kotizacije za predavanje Prof.dr Svetomira Bojanina je 1.200 RSD za članove ULS i 3.400 RSD za ostale učesnike.


Istog dana od 12.30h za sve članove ULS biće održana i prezentacija standardizovanih mernih instrumenata u saradnji sa Sinapsa edicijom, predavanje i prezentacija o Digitalnom logopedskom setu i prezentacija logopedskih praktikuma u saradnji sa Logopraktikom.

Nakon toga održaće se  XI redovna skupšina ULS sa

Dnevnim redom

1. Izveštaj o radu Udruženja logopeda Srbije

2. Plan rada Udruženja logopeda Srbije za 2016.godinu

3. Izbor članova Etičkog odbora ULS