Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

Kontakt

Udruženje Logopeda Srbije

Adresa:
Kralja Milutina 52,
Beograd,
Republika Srbija 11000
Telefon: 064/911 77 04
Tekući račun: 205-75332-05 Komercijalna banka
Devizni račun: 0070800042060
IBAN: RS 35205007080004206042

E mail:udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rskongres.uls@hotmail.com