Image default

Članstvo

Članstvo u Udruženju logopeda Srbije

Kako se postaje član ULS?

U skladu sa važećim Statutom, Udruženje čine:

 • redovni članovi sa pravom glasa
 • redovni članovi bez prava glasa
 • pridruženi članovi
 • počasni članovi

Redovni član (sa i bez prava glasa) Udruženja može da bude poslovno sposobni državljanin Republike Srbije sa završenim fakultetom, smer logopedija, bez obzira na prebivalište, koji redovno plaća članarinu.
Pri učlanjenju redovni član iz stava 1 ovog člana, dobija status bez prava glasa. Status člana sa pravom glasa dobija nakon 6 meseci članstva i aktivnog angažovanja u Udruženju. Dobijanje statusa člana sa pravom glasa verifikuje Upravni odbor ako su svi uslovi ispunjeni.

Redovni član bez prava glasa može da bude student logopedije koji stiče pravo glasa nakon diplomiranja i dostavljanja diplome / uverenja na uvid Udruženju.

Pridruženi članovi Udruženja mogu biti druga stručna lica sa visokom stručnom spremom koji svojim radom na području teorijske i primenjene logopedije doprinose razvoju struke i redovno plaćaju članarinu. O prijemu pridruženih članova odlučuje upravni odbor ULS-a. Pridruženi članovi nemaju pravo glasa.

Počasni članovi Udruženja mogu biti istaknuti stručnjaci koji imaju posebne zasluge za unapređenje logopedske nauke i struke. Članstvo je dobrovoljno i stiče se potpisivanjem pristupnice. O prijemu počasnih članova odlučuje skupština ULS-a na predlog upravnog odbora ULS-a. štini ULS-a čija je odluka konačna. Počasni član ne plaća članarinu i nema pravo glasa.

Članovi Udruženja prihvataju odredbe ovog Statuta, Etičkog kodeksa i program rada Udruženja i svojim radom doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Procedura učlanjenja

 1. Potrebno je da popunite pristupnicu
 2. U pristupnicu ubacite i Vašu skorašnju fotografiju
 3. Obavezno dostaviti sken / foto diplome na e-mail koji je naveden u pristupnici
 4. Na istu e-mail adresu šaljete i sken / foto uplatnice / izvoda da ste uplatili članarinu
 5. Kada primimo pristupnicu unosimo vašu prijavu u bazu i šaljemo Vam potvrdu mejlom koji ste naveli u pristupnici

Pristupnicu možete da preuzmete ovde:

PREUZMITE PRISTUPNICU

 

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti:

Udruženje logopeda Srbije obrađuje podatke o ličnosti navedene u Pristupnici isključivo u svrhu identifikacije člana, zavođenja u registar članstva, kontaktiranja člana u vezi sa aktivnostima i radom udruženja i ostvarivanja prava člana na određene povlastice koje pruža članstvo u ULS.

ULS se obavezuje da ove podatke ne deli sa trećim licima.

Popunjavanjem i podnošenjem pristupnice smatraćemo da je svaki član saglasan sa navedenim uslovima prikupljanja i obrade podataka.


Zašto postati član ULS?

Kao član ULS:
 •  dobijaćete obaveštenja o radu ULS ali i sve relevantne informacije koje se tiču naše struke,
 •  imate mogućnost prijavljivanja i organizovanja Vaših edukativnih radionica, obuka i predavanja preko udruženja,
 • ostvarujete značajne popuste na kotizacije, a u nekim slučajevima i besplatno učešće za stručne skupove i edukacije,
 • imate priliku da aktivno učesvujete u radu udruženja, pristup internim edukacijama, testovima i materijalima od značaja za rad u praksi i sl.,
 • mogućnost za direktnu podršku u obavljanju vaše delatnosti, podršku u ostvarivanju radnih prava, upućivanje na zakonske regulative i mogućnosti za obavljanje privatne prakse i druge vidove podrške.

Takođe postajete deo prestižnog tima u našoj profesiji i imate priliku da se direktno angažujete u aktivnostima koje ULS radi u cilju unapređenja naše struke kao što su donošenje Zakona o logopedskoj delatnosti, utvrđivanje pravnih normativa u obavljaju logopedske prakse, organizaciji naučnih skupova, edukacija i drugo. 

Iz evidencije Udruženja može biti isključen član koji radi suprotno utvrđenim ciljevima Udruženja i koji ne plaća članarinu Udruženja.
O isključivanju člana sa evidencije Udruženja odlučuje Upravni odbor Udruženja.

 


Članovi Udruženja imaju prava i obaveze da:

 1. svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja utvrđenih ovim Statutom
 2. učestvuju u svim aktivnostima koje Udruženje organizuje
 3. da se međusobno obaveštavaju o svojim aktivnostima
 4. zauzimaju stavove i daju smernice svojim predstavnicima Udruženja
 5. biraju i budu birani u organe Udruženja
 6. plaćaju članarinu

Udruženje u skladu sa Zakonom obavlja i sledeće poslove

 1. donosi kodeks profesionalne etike (u daljem tekstu: Etički kodeks) za članove Udruženja
 2. vrši evidenciju svojih članova, vodi registar članova
 3. zalaže s za dobijanje licenci na osnovu koje bi se Udruženje steklo pravo da izdaje i oduzima odobrenje za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) i vodi imenik o izdatim, obovljenim i oduzetim licencama
 4. štiti prava članova Udruženja u sporovima između članova Udruženja, odnosno članova Udruženja i korisnika logopedskih usluga

Povezani članci

Međunarodni dan podizanja svesti o mucanju

ulsadmin

Poziv na IX Simpozijum ULS (7. i 8. decembar, 2024)

ulsadmin

Evropski dan logopedije – 6. mart

ulsadmin

About Us

ulsadmin

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju unapređenja rada sajta i korisničkog iskustva. Prihvati Pročitaj više