Image default

Evropski dan logopedije – 6. mart

Saopštenje za javnost

Evropski dan logopedije – 6. mart

Na današnji dan, 6. marta, obeležava se Evropski dan logopedije

Evropsko Udruženje logopeda (ESLA) je 2004. godine ustanovilo ovaj dan sa ciljem promocije i podizanja svesti o postojanju čitavog niza komunikacionih poremećaja i njihovom delovanju na ljudsko zdravlje, o logopedskoj profesiji, pravima pacijenata i mogućim načinima da im se pruži pomoć. Slogan Evropskog udruženja logopeda je „Komunikacija je sve: govorno-jezička terapija je ključ”, a glavna tema posvećena ovogodišnjem Danu logopedije je „Saradnja sa drugim profesionalcima i negovateljima”

U skladu sa ovom temom, Udruženje logopeda Srbije ističe neophodnost multidisciplinarnog pristupa. Ključ uspeha govorno-jezičke terapije je pravovremena detekcija, dijagnostika i pružen odgovarajući tip kontinuirane terapije, uz neprikosnoveni značaj saradnje sa roditeljima/starateljima kao koterapeutima koji značajno doprinose brzini habilitacije/rehabilitacije i kvalitetu usvajanja novih znanja i veština.

Podsećamo da je logopedija kao nauka priznata u svetu već punih 85 godina, dok se u Srbiji više od 40 godina obrazuju kadrovi u polju stručnog i naučnog rada.

Udruženje logopeda Srbije (ULS) ove godine obeležava 20 godina svog postojanja. Tokom čitave dve decenije Udruženje se bori za zaštitu prava i interesa logopeda u Srbiji, očuvanje i podizanje ugleda logopedske profesije. Jedan od važnih ciljeva Udruženja jeste i zalaganje za izradu i donošenje zakona kojim bi se pitanja od interesa za logopede u Srbiji uredila u skladu sa evropskim i svetskim standardima.

Želimo da skrenemo pažnju da se logopedska profesija danas suočava sa brojnim izazovima koji nepovoljno utiču ne samo na logopede već i na osobe kojima je logopedska podrška neophodna.

Kao posledica nepostojanja osnovnog pravnog okvira, logopedska delatnost nije prepoznata u šifrarniku delatnosti, logopedska profesija ne pripada nijednom resoru u zakonskom smislu, iako su logopedi deo stručnog tima u okviru svih nivoa zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i obrazovanja.

Uloga logopeda kao akademski profilisanog i uskostručnog učesnika dijagnostičkog i terapeutskog tima,čini ga ključnim saradnikom koji omogućava značajno bolju efikasnost zdravstvenog i prosvetnog sistema.

Udruženje logopeda Srbije

Povezani članci

Kalendar obeležavanja značajnih datuma relevantnih za logopediju

ulsadmin

Evropski dan logopedije (6. mart, 2024.) – press clipping

ulsadmin

Saoštenje – Komora logopeda Srbije

ulsadmin

PISMO PREDSTAVKE SKUPŠTINI RS 04. 01. 2011.

ulsadmin

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju unapređenja rada sajta i korisničkog iskustva. Prihvati Pročitaj više