Image default

Opis radnog mesta logopeda

OPIS RADNOG MESTA LOGOPEDA U PRIMARNOJ, SEKUNDARNOJ, TERCIJARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, VASPITNO-OBRAZOVNOM SISTEMU I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE


LOGOPED U PRIMARNOJ, SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI


PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Primarna zdravstvena zaštita obuhvata logopedsku preventivu i logopedsku kurativu.

_______________________________________________

Logopedska preventiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
na kalendarskom uzrastu od 18. do 36. meseca

1. logopedska anamneza
2. pregled anatomije i funkcije govornih organa
3. procena govorno-jezičkih sposobnosti baterijom testova za navedeni uzrast
4. procena praksije gornjih ekstremiteta za uzrast
5. procena posturalnog statusa pacijenta
6. uvid u druge specijalističke nalaze, ukoliko ih je bilo
7. upućivanje drugom specijalisti, ukoliko je logoped procenio da je neophodno
8. nalaz,mišljenje, dijagnoza logopeda

_______________________________________________

Logopedska preventiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
na kalendarskom uzrastu od 3. do 5. godine

1. kontrolni pregled logopeda
2. logopedska anamneza (ukoliko pacijent dolazi prvi put)
3. pregled anatomije i funkcije govornih organa
4. procena govorno-jezičkog statusa baterijom testova za navedeni uzrast
5. procena razvoja psihomotornih sposobnosti
6. uvid u druge specijalističke nalaze
7. upućivanje drugom specijalisti
8. nalaz, mišljenje, dijagnoza logopeda
9. upućivanje u ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

_______________________________________________

Logopedska preventiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
na kalendarskom uzrastu od 6. do 10. godine

1. kontrolni pregled logopeda
2. logopedska anamneza (ukoliko pacijent dolazi prvi put)
3. pregled anatomije i funkcije govornih organa
4. procena govorno-jezičkog statusa baterijom testova za navedeni uzrast
5. procena razvoja psihomotornih sposobnosti
6. detekcija i dijagnostika artikulacionih i fonoloških poremećaja
7. procena sposobnosti pisanja, čitanja i računanja
8. uvid u druge specijalističke nalaze
9. upućivanje drugom specijalisti
10. nalaz, mišljenje, dijagnoza logopeda
11. upućivanje u ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

_______________________________________________

Logopedska kurativa (lečenje) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
na kalendarskom uzrastu od 18. do 36. meseca

1. po nalazu logopeda odrediti stimulativni program za razvoj govorno-jezičkih funkcija, sprovodi ga roditelj/staratelj/vaspitač uz logopedski nadzor
2. predlog načina hranjenja deteta (ukoliko način hranjenja remeti razvoj govorno-jezičkih sposobnosti)
3. predlog stimulativnih vežbi za razvoj psihomotorike
4. praćenje razvoja anatomije i funkcije govornih organa
5. upućivanje drugom specijalisti ili drugom logopedu u ustanovu sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite ukoliko logoped proceni da je neophodno

_______________________________________________

Logopedska kurativa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
na kalendarskom uzrastu od 3. do 5. godine

1. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana jezika
2. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana govora
3. po nalazu logopeda odrediti program fonološkog stimulisanja razvoja glasova
4. pratiti razvoj govorno-jezičkih funkcija
5. stimulisati razvoj psihomotorike i po potrebi provoditi terapijske vežbe istog
6. pratiti razvoj vilice i zuba
7. upućivanje drugom specijalisti po potrebi
8. uputstva roditeljima za samostalan rad

_______________________________________________

Logopedska kurativa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
na kalendarskom uzrastu od 6. do 10. godine

1. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana jezika
2. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana govora
3. po nalazu logopeda odrediti program fonološkog stimulisanja razvoja glasova
4. pratiti razvoj govorno-jezičkih funkcija
5. stimulisati razvoj psihomotorike i po potrebi provoditi terapijske vežbe istog
6. pratiti razvoj funkcija čitanja, pisanja i računanja i po potrebi provoditi terapijske vežbe za oporavak ovih funkcija
7. pratiti razvoj vilice i zuba
8. upućivanje drugom specijalisti po potrebi
9. uputstva roditeljima za samostalan rad


 

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Dijagnostika dece i odraslih podrazumeva upotrebu adekvatne test instrumentacije za procenu

1. funkcionalno-anatomskog statusa govornih organa
2. funkcionalno-anatomskog statusa ukupne motorike tela
3. uvid u postojeću anamnezu i dijagnostiku pre lečenja u ustanovi sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite
4. uvid u priloženu dokumentaciju sa ranijih lečenja i lečenja od strane stručnjaka drugog profila
5. upućivanje pacijenta na posebne specijalističke preglede kako bi logoped diferencijalno-dijagnostički definisao logopatiju ili isključio potrebu za logopedskim tretmanom ako se radi o drugoj srodnoj patologiji (ORL, audiometrija, CT, MR, EEG, neurološki pregled, pregled psihijatra, fizijatra, pedijatra, genetski skrining…)

_______________________________________________

Logopedska kurativa u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti obuhvata

1. program tretmana u zavisnosti od
a) dijagnoze logopeda (ukoliko je logopatija dominantna i jedina patologija pacijenta)
b) druge dominantne bolesti (sindroma koji je praćen logopatijom)
2. tok tretmana
a) provođenje terapijskog programa
b) nastavak ili prekid terapijskog programa
v) primena baterije testova u skladu sa logopatijom (kako bi logoped pratio stepen izlečenja pacijenta ili napredak u terapiji)
3. kontrolni pregledi (ukoliko je logopedska terapija prestala)

_______________________________________________

Test instrumentacija u sprovođenju logopedske dijagnostike

1. baterija testova za procenu anatomije i funkcije govornih organa
2. baterija testova – Anderson skala za procenu ukupnih psihomotornih funkcija
3. baterija testova za procenu leksičkih sposobnosti
4. baterija testova za procenu fonoloških sposobnosti
5. baterija testova za procenu artikulacionih sposobnosti
6. baterija testova za procenu gramatičkih kategorija
7. baterija testova za procenu sintakse
8. baterija testova za procenu semantike
9. baterija testova za procenu verbalnog pamćenja
10. baterija testova za procenu neverbalnih komunikativnih sposobnosti
11. baterija testova za procenu moždane lateralizacije
12. baterija testova za procenu sposobnosti čitanja, pisanja i računanja
13. baterija testova za dijagnostiku prozodijskih poremećaja govora
14. baterija testova za dijagnostikovanje afazija
15. baterija testova za dijagnostikovanje afonija


 

OPIS RADNOG MESTA LOGOPEDA U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Opis radnog mesta logopeda u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama odgovara opisu radnog mesta logopeda u primarnoj i delom sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Otuda logoped u vaspitno-obrazovnim ustanovama provodi preventivu, dijagnostiku i tretman (kurativu), kao i logoped u ustanovama primarne zaštite, jer se logopedi jednako obrazuju i osposobljavaju za stručan rad sa populacijom logopata koju srećemo kako u predškolskim/osnovnoškolskim ustanovama, tako i u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
Radno mesto logopeda u u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama podrazumeva prostorne (kabinetske) uslove u skladu sa logopedskim normativima, radni i edukativni materijal za rad sa decom (adekvatan uzrast) i logopedsku aparaturu (elektronsku i manuelnu) koja je neophodna u sprovođenju logopedskog tretmana.


 

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Logopedska preventiva na kalendarskom uzrastu od 18. do 36. meseca

1. Logopedska anamneza
2. Pregled anatomije i funkcije govornih organa
3. Procena govorno-jezičkih sposobnosti beterijom testova za navedeni uzrast
4. Procena praksije gornjih ekstremiteta za uzrast
5. Procena posturalnog statusa pacijenta
6. Uvid u druge specijalističke nalaze, ukoliko ih je bilo
7. Nalaz, mišljenje, dijagnoza logopeda

_______________________________________________

Logopedska preventiva na kalendarskom uzrastu od 3. do 5. godina

1. Kontrolni pregled logopeda
2. Logopedska anamneza (ukoliko klijent dolazi prvi put)
3. Pregled anatomije i funkcije govornih organa
4. Procena govorno-jezičkih sposobnosti beterijom testova za navedeni uzrast
5. Procena razvoja psihomotornih sposobnosti
6. Uvid u druge specijalističke nalaze
7. Nalaz, mišljenje, dijagnoza logopeda

_______________________________________________

Logopedska preventiva na kalendarskom uzrastu od 6. do 10. godine
1. kontrolni pregled logopeda
2. logopedska anamneza (ukoliko pacijent dolazi prvi put)
3. pregled anatomije i funkcije govornih organa
4. procena govorno-jezičkog statusa baterijom testova za navedeni uzrast
5. procena razvoja psihomotornih sposobnosti
6. detekcija i dijagnostika artikulacionih i fonoloških poremećaja
7. procena sposobnosti pisanja, čitanja i računanja
8. uvid u druge specijalističke nalaze
9. nalaz, mišljenje, dijagnoza logopeda

_______________________________________________

Logopedska kurativa (lečenje) na kalendarskom uzrastu od 18. do 36. meseca

1. po nalazu logopeda odrediti stimulativni program za razvoj govorno-jezičkih funkcija, sprovodi ga roditelj/staratelj/vaspitač uz logopedski nadzor
2. predlog načina hranjenja deteta (ukoliko način hranjenja remeti razvoj govorno-jezičkih sposobnosti)
3. predlog stimulativnih vežbi za razvoj psihomotorike
4. praćenje razvoja anatomije i funkcije govornih organa

_______________________________________________

Logopedska kurativa na kalendarskom uzrastu od 3. do 5. godine

1. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana jezika
2. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana govora
3. po nalazu logopeda odrediti program fonološkog stimulisanja razvoja glasova
4. pratiti razvoj govorno-jezičkih funkcija
5. stimulisati razvoj psihomotorike i po potrebi provoditi terapijske vežbe istog
6. pratiti razvoj vilice i zuba
7. uputstva roditeljima za samostalan rad

_______________________________________________

Logopedska kurativa na kalendarskom uzrastu od 6. do 10. godine

1. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana jezika
2. po nalazu logopeda odrediti program terapijskog tretmana govora
3. po nalazu logopeda odrediti program fonološkog stimulisanja razvoja glasova
4. pratiti razvoj govorno-jezičkih funkcija
5. stimulisati razvoj psihomotorike i po potrebi provoditi terapijske vežbe istog
6. pratiti razvoj funkcija čitanja, pisanja i računanja i po potrebi provoditi terapijske vežbe za oporavak ovih funkcija
7. pratiti razvoj vilice i zuba
8. uputstva roditeljima za samostalan rad

_______________________________________________

NAPOMENA: Logoped u Domu zdravlja je nadležan, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, da dete, ukoliko je to potrebno, uputi na lečenje u ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Stoga je saradnja logopeda u vaspitno-obarazovnim ustanovama i logopeda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (tj. Domu zdravlja) neophodna, pošto u daljoj proceduri, tj. potrebi drugog vida lečenja, logoped iz vaspitno-obrazovne ustanove nema ovlašćenja logopeda iz primarne zdravstvene zaštite, što je jedina razlika u njihovom radu.


 

OSNOVNE ŠKOLE

Zbog uzrastnih karakteristika populacije koju srećemo u redovnim osnovnim školama, logoped u ovim ustanovama provodi detekciju, dijagnostiku i tretman (kurativu) govorno-jezičke patologije* koju srećemo na osnovnoškolskom uzrastu. *Najčešća govorno-jezička patologija osnovnoškolske populacije jesu artikulacioni poremećaji, disgrafije, disleksije, diskalkulije, jezički deficiti i poremećaji koji su posledica nelečenih disfazija, mucanje i govorno-jezički poremećaji koje srećemo kod dece sa posebnim potrebama koje inkluzija zbog prosečnih intelektualnih sposobnosti uključuje u redovnu školu. Zbog gore navedenog, neophodno je logopedski kabinet/ordinaciju opremiti adekvatnom aparaturom (ksafa pi aparat, vibrafon, logopedske sonde…), kao i adekvatnim edukativnim materijalom koji će pratiti uzrastne karakteristike dece u osnovnoj školi.


 

Dijagnostika govorno-jezičkog razvoja dece u osnovnoj školi podrazumeva upotrebu adekvatne test instrumentacije za procenu

1. funkcionalno-anatomskog statusa govornih organa
2. funkcionalno-anatomskog statusa ukupne motorike tela
3. uvid u postojeću anamnezu i dijagnostiku lečenja u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite
4. uvid u priloženu dokumentaciju sa ranijih lečenja i lečenja od strane stručnjaka drugog profila

_______________________________________________

Logopedska kurativa u osnovnoj školi obuhvata:

1. program tretmana u zavisnosti od
a) dijagnoze logopeda (ukoliko je logopatija dominantna i jedina patologija pacijenta)
b) druge dominantne bolesti (sindroma koji je praćen logopatijom)
2. tok tretmana
a) provođenje terapijskog programa
b) nastavak ili prekid terapijskog programa
v) primena baterije testova u skladu sa logopatijom (kako bi logoped pratio stepen izlečenja pacijenta ili napredak u terapiji)
3. kontrolni pregledi (ukoliko je logopedska terapija prestala)

_______________________________________________

Test instrumentacija u provođenju logopedske dijagnostike

1. baterija testova za procenu anatomije i funkcije govornih organa
2. baterija testova za procenu leksičkih sposobnosti
3. baterija testova za procenu fonoloških sposobnosti
4. baterija testova za procenu artikulacionih sposobnosti
5. baterija testova za procenu gramatičkih kategorija
6. baterija testova za procenu sintakse
7. baterija testova za procenu semantike
8. baterija testova za procenu verbalnog pamćenja
9. baterija testova za procenu neverbalnih komunikativnih sposobnosti
10. baterija testova za procenu moždane lateralizacije
11. baterija testova za procenu sposobnosti čitanja, pisanja i računanja
12. baterija testova za dijagnostiku prozodijskih poremećaja govora
13. baterija testova za dijagnostikovanje afonija

_______________________________________________

NAPOMENA: Logoped u Domu zdravlja je nadležan, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, da dete, ukoliko je to potrebno, uputi na lečenje u ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Stoga je saradnja logopeda u vaspitno-obarazovnim ustanovama i logopeda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (tj. Domu zdravlja) neophodna, pošto u daljoj proceduri, tj. potrebi drugog vida lečenja, logoped iz vaspitno-obrazovne ustanove nema ovlašćenja logopeda iz primarne zdravstvene zaštite, što je jedina razlika u njihovom radu.


 

OPIS RADNOG MESTA LOGOPEDA U SPECIJALNIM VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA (DODATAK OPISU RADNOG MESTA LOGOPEDA U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA)

U specijalnim osnovnim školama logoped provodi dijagnostiku i tretman (kurativu) koju srećemo u ustanovama primarne, sekundarne i delom tercijarne zaštite. U specijalnim osnovnim školama logoped se bavi kako, delom, razvojnom govorno-jezičkom patologijom, tako i gnosogenom, pervazivnom, psihogenom i neurogenom logopatijom i kao takav je neophodan stručni saradnik specijalnih škola. U specijalnim školama, u skladu sa etiološkim poreklom logopatije i njenim pojavnim oblikom logoped će u dijagnostici koristiti odabrane testove iz logopedske prakse (pogledaj: sekundarna zdravstvena zaštita – Baterija testova). U specijalnoj osnovnoj školi, logoped će u lečenju, habilitaciji i rehabilitaciji logopatije koristiti adekvatan edukativni materijal, kao i aparaturu za rad (pogledaj: aparatura u redovnim osnovnim školama i zdravstvenim ustanovama).


 

OPIS RADNOG MESTA LOGOPEDA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Logopedska preventiva dece i odraslih, u ustanovama socijalne zaštite, obuhvata:

5. logopedsku anamnezu
6. procenu funkcionalno-anatomskog statusa govornih organa
7. procenu funkcionalno-anatomskog statusa ukupne motorike tela
8. procenu govorno-jezičkog statusa baterijom testova
9. procenu razvoja psihomotornih sposobnosti
10. detekciju i dijagnostiku artikulacionih i fonoloških poremećaja
11. procenu sposobnosti pisanja, čitanja i računanja
12. procenu glasa
13. uvid u priloženu dokumentaciju sa ranijih lečenja i lečenja od strane stručnjaka drugog profila, ako postoje
14. upućivanje pacijenta na posebne specijalističke preglede kako bi logoped diferencijalno-dijagnostički definisao logopatiju ili isključio potrebu za logopedskim tretmanom ako se radi o drugoj srodnoj patologiji (ORL, audiometrija, CT, MR, EEG, neurološki pregled, pregled psihijatra, fizijatra, pedijatra, genetski skrining…)
15. upućivanje drugom specijalisti, ukoliko je logoped procenio da je neophodno

_______________________________________________

Logopedska kurativa u ustanovama socijalne zaštite obuhvata

4. program tretmana u zavisnosti od
a) dijagnoze logopeda (ukoliko je logopatija dominantna i jedina patologija pacijenta)
b) druge dominantne bolesti (sindroma koji je praćen logopatijom)
5. tok tretmana
a) provođenje terapijskog programa
b) nastavak ili prekid terapijskog programa
v) primena baterije testova u skladu sa logopatijom (kako bi logoped pratio stepen izlečenja pacijenta ili napredak u terapiji)
6. kontrolni pregledi (ukoliko je logopedska terapija prestala)

_______________________________________________

Test instrumentacija u provođenju logopedske dijagnostike

14. baterija testova za procenu anatomije i funkcije govornih organa
15. baterija testova – Anderson skala za procenu ukupnih psihomotornih funkcija
16. baterija testova za procenu leksičkih sposobnosti
17. baterija testova za procenu fonoloških sposobnosti
18. baterija testova za procenu artikulacionih sposobnosti
19. baterija testova za procenu gramatičkih kategorija
20. baterija testova za procenu sintakse
21. baterija testova za procenu semantike
22. baterija testova za procenu verbalnog pamćenja
23. baterija testova za procenu neverbalnih komunikativnih sposobnosti
24. baterija testova za procenu moždane lateralizacije
25. baterija testova za procenu sposobnosti čitanja, pisanja i računanja
26. baterija testova za dijagnostiku prozodijskih poremećaja govora
27. baterija testova za dijagnostikovanje afazija
28. baterija testova za dijagnostikovanje afonija

_______________________________________________

NAPOMENA: *Logoped u ustanovama socijalne zaštite provodi preventivu i kurativu koju provodi logoped u svim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i vaspitno-obrazovnim ustanovama, jer se u svom radu susreće sa logopatijom u populacionim grupama različite starosti i patologije. Delokrug logopedskog rada u ovim ustanovama je specifičan i izuzetno širok; zahteva rad kako sa razvojnom logopatijom, tako i sa logopatijom pervazivnog, gnosogenog, neurogenog i psihogenog porekla.*

Logoped je, kao stručnjak u ustanovama socijalne zaštite, viđen kao obavezan član stručnog tima, kako samostalno, kada je neophodan u preventivnoj dijagnostici i kurativi logopatije, tako i u izradi nalaza za kategorizaciju i drugih stručnih nalaza, gde će kao obavezan član tima biti predlagač i savetodavac – kako, u budućnosti, smestiti pacijenta/azilanta u druge ustanove srodnog tipa, ili ga uputiti na druge vidove lečenja, osposobljavanja ili obrazovanja.

– domovi za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, domovi za decu i odrasle sa ometenošću.

Povezani članci

Tražimo hitno usvajanje Zakona o logopedskoj delatnosti

ulsadmin

Evropski dan logopedije (6. mart, 2024.) – press clipping

ulsadmin

Članarina

ulsadmin

Obraćanje ULS povodom isključenja logopeda iz sistema obrazovanja

ulsadmin

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju unapređenja rada sajta i korisničkog iskustva. Prihvati Pročitaj više