Image default

PISMO PREDSTAVKE SKUPŠTINI RS 04. 01. 2011.

PISMO PREDSTAVKE SKUPŠTINI RS 04. 01. 2011.


Poštovana prof. dr Đukić-Dejanović,

U ime Udruženja logopeda Srbije obraćamo Vam se sa molbom da podržite inicijativu Udruženja za donošenje zakona o obavljanju logopedske delatnosti.

Naime, logopedija je kao nauka poznata i priznata u svetu već punih 80 godina, a u Srbiji ima tridesetsedmogodišnju tradiciju obrazovanja kadrova, stručnog i naučnog rada. Obrazovanje i stručni rad logopeda Srbije oduvek su kroz istoriju pratili trendove i razvoj logopedije u svetu, a diploma logopedije iz Srbije priznata je u većini razvijenih zemalja sveta. Međutim, klasifikacija logopedije kao nauke u Srbiji još uvek nije adekvatno rešena i usklađena sa Evropom i svetom.

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani sa produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije (definicija Evropskog Udruženja logopeda – CPLOP).

Logopedija je struka u razvoju koja obuhvata polje rada logopeda u sistemu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savetovalištima); području odgoja i obrazovanja (kao stručni saradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za odgoj i obrazovanje); sistemu socijalne zaštite (gerijatrijskim ustanovama, dečjim domovima); posebnim ustanovama (centrima i specijalnim ustanovama za rehabilitaciju); naučno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.); privatnoj praksi.

Prihvatanjem naše inicijative i Vašom podrškom donošenju zakona o logopedskoj delatnosti omogućiće se da jedna društveno korisna profesija dobije svoj profesionalni legitimitet i time pospeši njen razvoj kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

Iskreno se nadam da ćete podržati inicijativu za donošenje ovog zakona i unapred Vam se zahvaljujem u ime Udruženja logopeda Srbije.
S poštovanjem,

Predsednik Udruženja logopeda Srbije
Prilog: – Nacrt zakona o obavljanju logopedske delatnosti

Povezani članci

Evropski dan logopedije – 6. mart

ulsadmin

Saoštenje – Komora logopeda Srbije

ulsadmin

6. MART – EVROPSKI DAN GOVORNO-JEZIČKE TERAPIJE ILI DAN LOGOPEDA

ulsadmin

Međunarodni dan podizanja svesti o mucanju

ulsadmin

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju unapređenja rada sajta i korisničkog iskustva. Prihvati Pročitaj više