Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

Članstvo


Udruženje logopeda Srbije ima preko 400 članova. Oni su prema novom zakonu o Udruženjima podeljeni na članove i simpatizere. Prema statutu ULS:

 1. Član Udruženja može da bude svaki logoped Republike Srbije, pod određenim uslovima: da redovno plaća članarinu i da da izjavu da će aktivno da učestvuje u radu Udruženja.
 2. Simpatizer Udruženja može da bude svaki logoped Republike Srbije, pod određenim uslovima: da redovno plaća članarinu bez aktivnog učestvovanja u radu Udruženja.
  Druga stručna lica čija je delatnost posredno ili neposredno vezana za oblast logopedije mogu biti članovi ili simpatizeri Udruženja.
 3. U oktobru 2012.godine osnovana je Studentska podružnica.
  Član Studentske podružnice može da bude student osnovnih akademskih studija logopedskog smera.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem, isključivanjem sa evidencije ili smrću.
Iz evidencije Udruženja može biti isključen član koji radi suprotno utvrđenim ciljevima Udruženja i koji ne plaća članarinu Udruženja.
O isključivanju člana sa evidencije Udruženja odlučuje Upravni odbor Udruženja.


 

Članovi Udruženja imaju prava i obaveze da:

 1. svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja utvrđenih ovim Statutom
 2. učestvuju u svim aktivnostima koje Udruženje organizuje
 3. da se međusobno obaveštavaju o svojim aktivnostima
 4. zauzimaju stavove i daju smernice svojim predstavnicima Udruženja
 5. biraju i budu birani u organe Udruženja
 6. plaćaju članarinu

Udruženje u skladu sa zakonom obavlja sledeće poslove

 1. donosi kodeks profesionalne etike (u daljem tekstu: etički kodeks) za članove Udruženja
 2. vrši evidenciju svojih članova, vodi registar članova
 3. zalaže s za dobijanje licenci na osnovu koje bi se Udruženje steklo pravo da izdaje i oduzima odobrenje za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) i vodi imenik o izdatim, obovljenim i oduzetim licencama
 4. Štiti prava članova Udruženja u sporovima između članova Udruženja, odnosno članova Udruženja i korisnika logopedskih usluga

pristupnica uls – download