Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

DOBRODOŠLI


Poštovane kolege,
dobrodošli na sajt Udruženja logopeda Srbije. Ovde možete dobiti informacije o radu Vašeg Udruženja i druge informacije vezane za struku.

DETALJI

 

Obaveštenja

 

 

 

 • Evropski dan logopedije, 6.3.2020.  Evropski dan logopedije koji se obeležava na današnji dan 6.3.2020.godine ima za cilj podizanje pažnje i ukazivanje na važnost pravovremene logopedske intervencije, na podizanje svesti široj javnosti o postojanju širokog spektra komunikacionih poremećaja i njihovom delovanju na kvalitet života i ljudsko zdravlje.Ovogodišnjia tema koju je Evropska logopedska asocijacija CPLOL predstavila za 2020. godinu glasi “Poremećaji čitanja i pisanja” a logopedskoj profesiji preostaje angažman “širenja informacija” i javni apel o značaju rane intervencije u tretmanu svih govorno-jezičkih poremećaja kako bi se šanse za nastanak poremećaja čitanja i pisanja svele na minimalnu meru.Poremećaji čitanja i pisanja se stručno nazivaju dysgraphia (disgrafija) i dyslexia (disleksija) dok se u praksi češće sreću poteškoće u savladavanju čitanja i pisanja nastale usled nedovoljno izgrađenih predčitačkih i predpisačkih veština.

 

 • Obaveštavamo Vas da će se 4. vanredna skupština ULS-a održati dana 28.2.2020.god. u prostorijama Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom ,,Novi Beograd”, u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34, sa početkom u 18:00 časova. 
   
  Dnevni red: 
  1. Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora; 
  2. Ostalo 
   
  S poštovanjem, 
  Rukovodstvo ULS

 

 • XV redovna Skupština Udruženja logopeda Srbije će se održati dana 24.1.2020. godine u prostorijama Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom ,,Novi Beograd”, u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34, sa početkom u 17:00 časova. 
  Dnevni red: 
  1. Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Upravnog odbora i predsedništva
  2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora
  3. Ostalo
 • ULS PARTNER ATAAC KONFERENCIJE

 • Asistivna tehnologija i komunikacija

  Konferencija o naprednoj tehnologiji za decu sa smetnjama iosobe sa invaliditetom

  8.-9. novembar 2019. Beograd, Srbija                   13 predavača 6 zemalja

  2 dana edukacije o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji

  ATAAC konferencija u Beograd dovodi vodeće svetske stručnjake i korisnike asistivne tehnologije (AT) i augmentativne i alternativne komunikacije (AAC) kako bi podelili svoje znanje i iskustvo sa vama

   

  Vise informacija na https://ataac.eu/beograd