Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

DOBRODOŠLI


Poštovane kolege,
dobrodošli na sajt Udruženja logopeda Srbije. Ovde možete dobiti informacije o radu Vašeg Udruženja i druge informacije vezane za struku.

DETALJI

 

Obaveštenja

 • XV redovna Skupština Udruženja logopeda Srbije će se održati dana 24.1.2020. godine u prostorijama Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom ,,Novi Beograd”, u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34, sa početkom u 17:00 časova. 
   
  Dnevni red: 
  1. Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Upravnog odbora i predsedništva
  2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora
  3. Ostalo
 • ULS PARTNER ATAAC KONFERENCIJE

 • Asistivna tehnologija i komunikacija

  Konferencija o naprednoj tehnologiji za decu sa smetnjama iosobe sa invaliditetom

  8.-9. novembar 2019. Beograd, Srbija                   13 predavača 6 zemalja

  2 dana edukacije o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji

  ATAAC konferencija u Beograd dovodi vodeće svetske stručnjake i korisnike asistivne tehnologije (AT) i augmentativne i alternativne komunikacije (AAC) kako bi podelili svoje znanje i iskustvo sa vama

   

  Vise informacija na https://ataac.eu/beograd